نقشه کشور ترکیه

نقشه کشور ترکیه با استفاده از این نقشه دید بهتری در کشور ترکیه خواهید داشت . پرجمعیت (به ترتیب جمعیت) استانبول • آنکارا • ازمیر • بورسا •